Clima - España - Tortosa

Tortosa
Junio
7
días al mes
Con lluvia
26
días al mes
Con sol
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
-5°
14°
16°
18°
21°
10°
23°
13°
27°
17°
30°
20°
30°
20°
28°
18°
23°
13°
18°
14°
Temp. máxima media

Temp. mínima media
Temperatura
Lluviaprevisiones Cataluña

SERVICIOS